Healthy lifestyle & Healthy recipes

Pokrzywa zwana cud natury. Traktowana jest jako chwast. Tymczasem pokrzywa ma liczne właściwości lecznicze, które zawdzięcza zawartości cennych substancji.

Pokrzywa rośnie praktycznie wszędzie na polach, przy drogach, w pobliżu zabudowań, pamiętajmy zrywając pokrzywę żeby były to miejsca ustronne daleko od autostrad, dróg i zabudowań, wybierajmy miejsca czyste jak pola czy lasy. Ja zbieram już pokrzywę w kwietniu, maju  jest młoda i zawiera najwięcej witamin. Po zerwaniu świeżej pokrzywy myje w ciepłej wodzie żeby pozbyć się zanieczyszczeń.

Piję herbatki, dodaję świeże liście do jajecznicy lub omletów, uwielbiam też pesto z pokrzywy które dodaje do makaronów( smakuje jak pesto z bazyli-pycha) a także dodaje do zup i sałatek( przepisy na pesto, jajecznicę, omlet i zupy z pokrzywy na moim blogu)

Pokrzywę można wykorzystać też w postaci herbaty lub naparu w celach leczniczych lub w celach kosmetycznych. Znana jest w medycynie ludowej ze swoich antybakteryjnych właściwości i często nazywana naturalnym antybiotykiem. Jest cennym źródłem witamin i soli mineralnych.

Bardzo często pokrzywę można znaleźć w składzie kosmetyków naturalnych. Ja robię mydła naturalne z maceratem z pokrzywy, skóra jest nawilżona i odżywiona po użyciu takiego mydła oraz robię macerat na włosy, który odżywia moją skórę głowy i włosy. Pokrzywa ma między innymi właściwości wzmacniające organizm, dlatego zalecana jest do picia jako herbatka jesienią i zimą, kiedy najczęściej atakują chorobotwórcze wirusy i bakterie.

Pokrzywa wykazuje też właściwości moczopędne polecana jest osobom cierpiącym na kamice nerkową,oraz borykającym się z zatrzymaniem wody w organizmie.

Pokrzywa pozytywnie oddziałuje na włosy i paznokcie przez wysoką zawartość witamin C,E,K, a także fosforu, manganu, krzemu czy wapnia, które również są niezwykle potrzebne, aby cały organizm funkcjonował dobrze. Często zaleca się herbatę z pokrzywy na problemy skórne, zwłaszcza trądzik, który ma podłoże bakteryjne, ponieważ pokrzywa wykazuje właściwości antybakteryjne. Do tego oczyszcza organizm z toksyn,  oczyści wątrobę, trzustkę czy żołądek. Pokrzywę można parzyć także na problemy z układem trawiennym, przy biegunkach oraz nieżycie jelit czy żołądka.

Ostudzoną herbatę z pokrzywy można stosować płukankę na skórę głowy pomocniczo przy łupieżu.

Pokrzywa – przeciwwskazania

Herbaty z pokrzywy nie można pić zbyt dużo. Dwie- trzy  filiżanki dziennie to dawka maksymalna, aby zapewnić sobie korzystne działanie tej rośliny i nie spowodować np. wypłukania z moczem soli mineralnych z organizmu. Pokrzywa ma też właściwości obniżające poziom cukru we krwi, dlatego osoby chorujące na cukrzyce nie mogą jej stosować bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania herbaty z pokrzywy to także choroby narządów rodnych, zwłaszcza nowotwór, mięśniaki czy krwawienia. Nie mogą jej używać osoby z przewlekłymi chorobami nerek bez konsultacji z lekarzem.

Zawarte w liściach pokrzywy flawonoidy pobudzają pracę układu odpornościowego. Wiec do dzieła zrywajmy i jedzmy pokrzywę i wzmacniajmy nasz organizm!!

*************************************************************************************

Nettle called a miracle of nature. It is treated as a weed. Meanwhile, nettle has numerous medicinal properties, which is due to the content of valuable substances.

Nettle grows practically everywhere in the fields, by the roads, near buildings, remember to pick the nettle so that they are secluded places far from highways, roads and buildings, choose places clean as fields or forests. I already collect nettles in April, May is young and contains the most vitamins. After picking fresh nettle, it washes in warm water to get rid of impurities.

I drink teas, add fresh leaves to scrambled eggs or omelets, I also love nettle pesto which adds to pasta (it tastes like basil-pride pesto) and also adds to soups and salads (recipes for pesto, scrambled eggs, omelette and nettle soup on my blog)

Nettle can also be used in the form of tea or infusion for medicinal or cosmetic purposes. It is known in folk medicine for its antibacterial properties and is often called a natural antibiotic. It is a valuable source of vitamins and mineral salts.

Very often nettle can be found in the composition of natural cosmetics. I make natural soaps with nettle macerate, the skin is moisturized and nourished after using such soap, and I do macerate for hair that nourishes my scalp and hair. Nettle, among other things, strengthens the body, so it is recommended to drink as a tea in autumn and winter, when they most often attack pathogenic viruses and bacteria.

Nettle also has diuretic properties, it is recommended for people suffering from kidney stones and struggling with water retention.

Nettle has a positive effect on hair and nails due to the high content of vitamins C, E, K, as well as phosphorus, manganese, silicon or calcium, which are also extremely needed for the whole body to function well. Nettle tea is often recommended for skin problems, especially acne, which has a bacterial basis, because nettle has antibacterial properties. In addition, it cleanses the body of toxins, cleanses the liver, pancreas or stomach. Nettle can also be brewed for digestive problems, diarrhea and intestinal or gastritis.

Cooled nettle tea can be used to rinse the scalp as an auxiliary for dandruff.
Nettle – contraindications

Nettle tea can not be drunk too much. Two to three cups a day is the maximum dose to ensure the beneficial effect of this plant and not to cause urine rinsing of mineral salts from the body. Nettle also has blood sugar lowering properties, which is why people with diabetes cannot use it without consulting a doctor.

Contraindications to the use of nettle tea are also diseases of the reproductive organs, especially cancer, fibroids or bleeding. It can not be used by people with chronic kidney disease without consulting a doctor, as well as people after surgery.

Flavonoids contained in nettle leaves stimulate the immune system. So let’s get to work and eat nettle and strengthen our body!!!

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aneta

blogerka na pełny etat

Interesuję się zdrową żywnością i przygotowywaniem posiłków, które są lekkostrawne, dodają energii, po których czujesz się pięknie i wyglądasz młodo.

Ostatnie posty
najnowsze produkty