Healthy lifestyle & Healthy recipes

Mniszek lekarski a mlecz!

Mniszek lekarski nazywany jest mleczem. Tymczasem mlecz jest chwastem, a mniszek lekarski pożyteczną rośliną, którą można wykorzystać w celach leczniczych. Jeśli chodzi o wygląd, łodygi mniszka lekarskiego nie posiadają liści, podczas gdy na mleczu pojawiają się drobne listki. Ponadto mniszek lekarski rozwidla się tuż przy ziemi. Na każdej łodydze wyrasta zaś 1 kwiatostan. Na liściach mleczu znajdują się tak jakby  mieszek a mniszka liście są gładkie.W przypadku mlecza od 1 łodygi odchodzą pędy poboczne. Także po przekwitnięciu rośliny te zasadniczo się od siebie różnią. To nie mlecz, tylko mniszek lekarski zwany jest jako dmuchawiec.

Mniszek lekarski.

Mniszek lekarski to pożyteczna roślina, która kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Jest cenną rośliną leczniczą, którą można wykorzystywać w całości. czyli liście do sałatek, kwiaty na syropy i nalewki a także suszone do naparów oraz korzenie, które zbieramy po przekwitnięciu. Mniszka pospolitego można spotkać w wielu różnych miejscach. Roślina ta dobrze znosi uszkodzenia mechaniczne, dlatego można ją spotkać nie tylko na łąkach, ale i w pobliżu jezdni, na wydeptywanych drogach czy pastwiskach. Liście mniszka lekarskiego zawierają witaminy, w tym witaminę C, karoten, kwas foliowy, tiaminę, ryboflawinę, cholinę, tokoferol, fitochinony i pirydoksynę. W ich składzie znajdują się również sole mineralne, w tym wapń, fosfor, miedź, mangan, potas, cynk, sód i magnez. W liściach można też znaleźć inulinę i flawonoidy oraz stymulatory biogenne, zwiększające odporność organizmu. Należy je zbierać w czasie kwitnienia, podczas gdy korzeń najlepiej wykopywać na wiosnę lub jesienią.

Mniszek lekarski jest rośliną pełną witamin, minerałów oraz licznych składników odżywczych. Konkretnie w jego składzie znajduje się:

 • Witamina A.
 • Witaminy z grupy B.
 • Witamina C.
 • Witamina D.
 • Potas.
 • Magnez.
 • Krzem.
 • Żelazo.
 • Flawonoidy i polifenole (oraz inne przeciwutleniacze).
 • Asparagina.
 • Inulina (prebiotyk).
 • Związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym.

Najczęściej wykorzystuje się mniszek lekarski do wspomagania leczenia wątroby, woreczka żółciowego i innych elementów układu pokarmowego( wspomaga trawienie, wpływa na zwiększenie wydzielania soku żołądkowego i żółci  oraz układu moczowego-działa moczopędnie( oczyszcza organizm z toksyn)stosowany przy chorobach nerek, dnie moczanowej i otyłości. Ponadto wspomaga odporność, przeciwwirusowy. Pomocny w chorobach skórnych takich jak kurzajki i brodawki. Mniszek pospolity wpływa pozytywnie na nerki oraz pęcherz. Przynosi ulgę przy leczeniu reumatyzmu, a także wspomaga leczenie chorób skóry. Korzeń mniszka – wyciąg z tego korzenia wskazuje właściwości przeciwnowotworowe.

Ja szukam mniszka lekarskiego na łąkach daleko od skupisk ludzkich i dróg. Zbieram popołudniu w piękny słoneczny dzień gdzie kwiaty są pełne i rozłożyste. Zbieram liście mniszka oraz kwiaty a potem będę zbierać też korzeń. Liście wykorzystuje do sałatek a z kwiatów zrobiłam syrop ( przepis będzie na mojej stronie już niebawem)!!!!!!

Syrop z mniszka działa wspomagająco w przypadku infekcji dróg oddechowych, układu moczowego, poprawia trawienie, wspomaga w leczeniu chorób wątroby i woreczka żółciowego.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania do spożycia mniszku lekarskiego dla osób chorujących na wrzody żołądka oraz cukrzyków ponieważ syrop zawiera dużą ilość cukru.

Wiec nie traćmy czasu, wybierzmy się  na spacer i zbierajmy to co natura ma dla nas najlepszego.

Uważnie sprawdźcie jak wygląda mniszek lekarski a mlecz. Nie pomylcie!!!!

*************************************************************************************

Dandelion

Dandelion is called a  field dandelion. Meanwhile, the field dandelion is a weed, and the dandelion is a useful plant that can be used for medicinal purposes. As for the appearance, dandelion stalks have no leaves, while fine leaves appear on the dandelion. In addition, the dandelion bifurcates just above the ground. One inflorescence grows on each stem. The dandelion leaves are as if the bellows and the dandelion leaves are smooth. In the case of dandelions, the side shoots depart from 1 stalk. Even after flowering, these plants are fundamentally different from each other. This is not a dandelion, but a dandelion is called as a dandelion.

Dandelion.

Dandelion is a useful plant that blooms in late April and early May. It is a valuable medicinal plant that can be used in its entirety. that is salad leaves, flowers for syrups and tinctures as well as dried for infusions and roots that we collect after flowering. Dandelions can be found in many different places. This plant tolerates mechanical damage well, so it can be found not only in the meadows, but also near the road, on trampled roads or pastures. Dandelion leaves contain vitamins, including vitamin C, carotene, folic acid, thiamine, riboflavin, choline, tocopherol, phytoquinones and pyridoxine. They also contain mineral salts, including calcium, phosphorus, copper, manganese, potassium, zinc, sodium and magnesium. Inulin you can also find inulin and flavonoids and biogenic stimulants that increase the body’s immunity. They should be collected during flowering, while the root is best excavated in spring or autumn.

Dandelion is a plant full of vitamins, minerals and numerous nutrients. Specifically, its composition includes:

Vitamin A.
B vitamins
Vitamin C.
Vitamin D.
Potassium.
Magnesium.
Silicon.
Iron.
Flavonoids and polyphenols (and other antioxidants).
Asparagine.
Inulin (prebiotic).
Compounds with anti-inflammatory, antiviral and antifungal activity.

The most commonly used dandelion is to support the treatment of the liver, gallbladder and other elements of the digestive system (supports digestion, increases the secretion of gastric juice and bile and the urinary system – it is a diuretic (cleanses the body of toxins) used for kidney disease, gout and obesity In addition, it supports immunity, antiviral. Helpful in skin diseases such as warts and dandelions. Dandelion positively affects the kidneys and bladder. It brings relief in the treatment of rheumatism, and also supports the treatment of skin diseases. Dandelion root – the extract of this root indicates anti-cancer properties.

I am looking for a dandelion in the meadows far from clusters of people and roads. I gather in the afternoon on a beautiful sunny day where the flowers are full and spreading. I collect dandelion leaves and flowers and then I will also collect the root. The leaves I use for salads and I made syrup from flowers (the recipe will be on my side soon) !!!!!!

Dandelion syrup helps in the case of infections of the respiratory tract, urinary tract, improves digestion, helps in the treatment of liver and gallbladder diseases.

Contraindications:

Contraindications to the consumption of dandelion for people suffering from stomach ulcers and diabetics because the syrup contains a large amount of sugar.

So let’s not waste time, let’s go for a walk and collect what nature has the best for us.

Carefully check what dandelion and field  dandelion look like. Don’t mistake !!!!

Facebook
WhatsApp
Pinterest
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aneta

blogerka na pełny etat

Interesuję się zdrową żywnością i przygotowywaniem posiłków, które są lekkostrawne, dodają energii, po których czujesz się pięknie i wyglądasz młodo.

Ostatnie posty
najnowsze produkty